Kontakt
Zdravotná doprava s.r.o.
  Legionárska 28
  911 01   Trenčín
  tel.: 032/6402282
 

QR code


Od rýchlosti a kvality poskytnutia prvej pomoci neraz závisí to najcennejšie čo máme - ľudský život. Naša spoločnosť si tento fakt uvedomuje, a práve preto venuje kvalite svojich poskytovaných služieb -profesionálnemu lekárskemu personálu a kvalitnej záchrannej technike - čo najvyššiu pozornosť.


woman2
Poskytujeme tieto služby:

  • Prevoz pacientov po SR
  • Prevoz pacientov zo zahraničia
  • Zdravotnícka služba pri zabezpečení športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  • Transplantačný program-transport orgánov, krvi a buniek k transplantacií 
  • Prevoz pacientov pomocou leteckej služby


Vykonáva sa pri potrebe prepraviť pacienta z iných krajín a Slovenska formou pozemného alebo kombinovaného letecko-pozemného transportuV zmysle platnej legislatívy je organizátor takýchto podujatí povinný zabezpečiť počas ich trvania zdravotnícku službu. Tieto služby realizujeme rôznymi druhmi našich posádok a vozidiel respektíve ich kombináciou podľa požiadaviek organizátora.