Kontakt
Zdravotná doprava s.r.o.
  Legionárska 28
  911 01   Trenčín
  tel.: 032/6402282
 

QR code

Vitajte na našich stránkach


Neštátne zdravotnícke zariadenie Zdravotná preprava s.r.o, bolo založené v roku 1991 ako jedna z prvých neštátnych zdravotníckych záchranných a dopravných zdravotníckych služieb v Slovenskej republike so sídlom v Trenčíne. Svoje služby v súčasnosti poskytuje na území Slovenská republiky a Českej republiky.

Zdravotná doprava s.r.o disponuje nielen špičkovým technickým vybavením, tímom dobre pripravených profesionálnych lekárov, zdravotných sestier, záchranárov a vodičov sanitných vozidiel, ale predovšetkým aplikovaným know-how a skúseností z realizácie tisícov zásahov. Organizačné a technické zvládnutie radu súbežných požiadaviek na zabezpečenie zdravotníckej dopravy, vrátane prepravy z rôznych častí sveta sú pre nás samozrejmosťou. Vysoká odbornosť výkonov lekárov, zdravotných sestier a posádok sanitných vozidiel alebo špeciálnych leteckých ambulancií, spolu s maximálnou flexibilitou a spoľahlivosťou sú základnými atribútmi našej práce.

Dispečerské pracovisko prijíma požiadavky na realizáciu medzinárodných zásahov nepretržite, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Požiadavka je okamžite vyhodnotená a konzultovaná s lekárom. Podľa povahy prepravy a vyžiadaných dispozícií a so zásadným vzhľadom na zdravotný stav pacienta a potrebné odborné zabezpečenie pri prevoze pre klienta zabezpečíme zodpovedajúce ambulanciu, špeciálne sanitné lietadlo, vrtuľník alebo dopravu pacienta skombinujeme s využitím pravidelného leteckého spoja.

Okrem zásahov, kedy prepravujeme pacientov do SR po úraze či chorobe v cudzine, ale aj do zahraničia z slovenských  nemocníc, veľkou časťou našej činnosti sú tzv. zaistené prevozy za podmienok prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Tieto sa realizujú napr vtedy, keď je potrebné prepraviť pacienta z lôžkového zariadenia štandardného typu do špecializovaných centier, pri pokračujúcom odbornom sledovaní potrebných parametrov pacienta, za asistencie lekára alebo zdravotnej sestry špecialistky, pri využití všetkých najmodernejších prístrojov. 

Do služieb, poskytovaných spoločnosťou Zdravotná doprava s.r.o patrí medzi zdravotnícke asistencie. Jedná sa o prítomnosť lekára, alebo špecializovanej zdravotné sestry, spoločne s ambulanciu a posádku na mieste konania spoločenskej, kultúrnej, športovej, zábavnej, alebo inej firemné udalosti. Spoľahlivosť a vysoká úroveň zabezpečenia našich služieb je pre Nás prvoradá.